Renate Haidinger, Brustkrebs Deutschland e.V im Interview mit:

Volkmar Müller, Hamburg: Ml:etastaserter HER2-positiver Brustkrebs: